Chelsea v Manchester City
Reading v West Brom/Peterborough
Watford v Leeds
Shrewsbury v Manchester United
Blackburn v Liverpool/West Ham
Tottenham v Crystal Palace
Arsenal v Hull
Bournemouth v...